Idonia Natur

La nostra història

Som una empresa que presta serveis professionals de neteja des de fa més de 30 anys, treballem més de 300 empleats i està dirigida per un equip tècnic altament qualificat.

Idonia-Natur forma part del grup empresarial BINÀRIA, format per Serveis Reunits (Sersa); Transports Vilanova, Promocions Pintat Cruz i Idonia-Natur

Ens caracteritzem per l'aplicació de tecnologia en els serveis que prestem.

Certificats en normes ISO de qualitat, Medi ambient i PRL.

Empresa familiar de segona generació.

Missió, visió i valors

R

Missió

Proporcionar benestar a l'usuari per mitjà del servei, oferir confiança i fidelitat als clients buscant l'excel·lència i causar el mínim impacte ambiental.
R

Visió

Oferir qualitat, créixer, ser responsables amb el medi ambient i cuidar a les persones que treballen en la nostra organització.
R

Valoris

  • Responsabilitat en el treball
  • Respecte
  • Col·laboració
  • Sensibilitat mediambiental
  • Orientació al client i usuari

Clients

Contacte

Oficines centrals

Ronda de Can Rabadà, 2-6º-5º
Edificio Logic
08860 Castelldefels
idonia@idonia-natur.com
idonia-natur.com
Tel. 93 665 31 53

ca